Grundplan – 1.sal

Dette er grundplanen som vi fik byggetilladelsen på – sammen med en .

Grundplan 1.sal
Grundplan 1.sal

Huset er 128m2 i grundplan. De små sorte firkanter er stolper der bærer langsgående remme. De gamle skillevægge stod helt derinde så der ikke var skråvægge.Ved at trække skunken ud så væggen kun bliver 1 meter (til gammelt gulv) blev der 90m2 førstesal. Samtidig blev der plads nok bag stolperne under skråvæggen til man kan have en seng der (Den stolpe der er fjernet i soveværelset er fjernet før vi købte huset – så den undlod vi at sætte op igen).

Indretningen blev også meget styret af de gamle skorstene. Den vestlige har vi bevaret da vi bruger den til brændeovnen i stuen. Da en skorsten skal kunne inspiseres af en skorstensfejer gik det ikke at gemme den væk, så  løsningen blev at lave to værelser ved at lade 3 skillevægge mødes mod den. Se mere på linket skorsten

Vi ønskede også et badeværelse deroppe. Her var problemet så installationerne. På tegningen herover ses et par grå firkanter i badeværelset – Det var placering af den gamle østlige skorsten. Der er teknikrum ved siden af den i stueetagen så ved at sløjfe skorstenen kunne vi føre installationerne der. Dvs der var nem adgang til vand, men ikke noget afløb. Løsningen blev også at fjerne skorstenen i stueplan og soklen under denne. Det var hårdt og  forsigtigt håndarbejde da den var støbt med en god blanding marksten. Og forsigtig da der på den ene side af soklen er støbt gulv med gulvvarme og alle rør til teknikrummet kommer igennem til den anden side. Men Danboring kunne så udefra styre en boring de 6meter ind under huset og ramme midt i udgravningen på ~40x40cm.

Yderligere forklaring. De lyseblå rectangler er radiatorer. Den sydlige i stuen endte vi dog med at sætte på væggen mod soveværelset nord for badeværelset.  El er stort set som skitseret. [S]tikkontakt, [L]ampeudtag og de blank til antenne og netværk. T/R er gamle rør med antenne til stuen og tlf et rør fra et gammelt tlfstik. De røder rammer i den nordlige skunkvæg er husets eltavler i flugtvejsskabe (der sidder stort set glat med væggen). Den midt i huset var (omtrent) etableret, mens den vestlige  indeholder de gamle installationer der tidligere hang indvendigt på en endevæg. Dvs måleren er flyttet men der er så kommet ny hpfi og automatsikringer Stikledningen blev forlænget (med pressemuffer og krymp) og skubbet ud i hulmuren igen og  ind i den nordlige skunk. Der var også enkelte gamle samledåser på lofter som skulle sløjfes. Det blev klaret ved også at forlænge de kabler (også samlet med pressemuffer og krymp).

Og snit af gavlen set fra stuen mod vest

Gavl 1.sal mod vest
Gavl 1.sal mod vest

Det ses at vi har valgt at lave det konstruktionen med varm skunk – altså isolere hele vejen ned langt tagfladen. Det er gjort for at kunne udnytte den lille skunk til at trække installationer i. Var f.eks meget anvendeligt da vi satte en parabol op og ligeledes da vi fik omgravet telefonledningen (den var fra jysk telefons tid og fra før man brugte parsnoede kabler. Det nye kabel har jeg kunnet føre ubrudt fra gravstenen ved skel mod vest op igennem hulmuren og på lags i den sydlige skunk).

Kontoret, Opvarmning og afkøling

Jeg er ved at se på hvormeget der kan hentes af besparelser ved mere systematisk brug af natsænkning.

Det går i første gang udover hjemmekontoret (Syd østlige hjørne på grundplanen). Det er kun engang imellem at jeg arbejder hjemmefra så det går ikke udover komforten at lade temperaturen svinge.

– Værelset et på ca 13m2

– Mod vest er der en gavl med et vindue. Gavlen er hulmursisoleret med ~70-80mm glasuld. I muren er desuden en friskluftsventil der ikke lukker 100% tæt

– Mod øst er der væg og alm fyldningsdør

-Mod syd er der dels en skunkvæg (uden isolering) og skråvæg med 200mm.

– Mod nord er er en skillevæg med 90mm glasuld

 Temperaturmålinger foretager jeg med nogle små 2-benede Dallas DS18B20 temperatursensorer. De kommunikerer  på en standard der hedder 1-wire. Der skal kun trækkes 2 ledere til dem og de kan forbindes i parallel. I 2001 købte jeg et kit (byggesæt: Serial Temp Meas System (8-pin DIP)) fra http://www.phanderson.com/ . Det består af en Microchip PIC12F683 der er programmeret til at snakke med 1-wire temperatursensorer og sende resultatet serielt. Oprindeligt købte jeg det for at overvåge temperuren forskellige steder i et tower-pc kabinet jeg forsøgte at gøres så støjsvagt som muligt efter alle kunstens regler … (NoiseControl/NoiseMagic Luxus Big black tower med Magic Fleece, MagicVent og ikke mindst en Silverrado køler på 1Ghz AMD Thunderbird – uha en rig i 2001 🙂

 Til at logge temperaturen bruger jeg linksys slug’en der også kører meteohub verstationen. Meteohub kan dog ikke umiddelbart logge datane så det er gjort manuelt vha crontab (std unix )

– Et lille program læser værdierne fra PIC’en og skriver dem i en fil

– Et lille gnuplot script der læser filen ind og genere grafen herunder som det lægger i meteohub’s transfer mappe. Så uploader meteohub den hertil.

 

Temperatur på kontoret
Temperatur på kontoret

 

Vejrstationen og Meteohub logger også temperaturen. Dens temperaturmåling for kontoret er nok mere korrekt da den foretages i ~1,5meters højde på nordvæggen.

Temperatur, kontor - meteohub/vejrstation
Temperatur, kontor - meteohub/vejrstation
Da jeg bruger den her side til diverse test er det ikke sikkert at ovenstående grafer viser noget fornuftigt lige nu …

Skorsten

Da vi overtog huset var der officielt kun 10m2 førstesal. Virkeligheden var derimod at der var et værelse i hver ende af huset, og pulterum i midten. Værelserne var sikkert lavet i 70’erne (listeloft på loft og vægge)

2002.06 Værelse øst

Desuden var der kun 10cm isolering mod taget. Den var desuden temmelig ødelagt da der havde boet en del katte på loftet. Så vi rydede førstesalen fuldstændigt, incl gammel isolering og den ene skorsten. Og så var det bare at bygge op igen.

skorsten pudset

Skorsten 1.sal før skillevægge og gulv

En af de mange detaljer på førstesalen var beslutningen om hvordan skillevægene ved værelserne kunne laves omkring den tilbageblevne skorsten.

En skorsten må ikke gemmes, således at man ikke kan komme til at tilse den. Så enten skulle skillevægge støde op til den, eller også skille skillevægene laves så der var plads til at komme rundt om skorstenen mellem væg og skorsten. Vi valgte det første.

Skitse af skillevægge

Jeg kunne kun finde et enkelt billede inden gipsen kom på . Men det hviser at skelettet til skillevæggen følger skorstenen og holder 10cm afstand til denne.

ereere

Men jeg tog lige et par billeder af hvordan det ser ud idag

Skorsten stue

I stuen står skorstenen midt i væggen og rager ca 5cm ud. Det fremhæver skorstenen istedet for (forgæves) at forsøge at skjule den. Også derfor vi har malet den grå som kontrast til de hvide vægge

Sammenklip af værelserne

Værelserne er møblerede så det var ikke ligetil at få taget et par billeder (så når jeg finder de gamle af skorstenen i de rå rum så skifter jeg dem ud) . Men de viser da vist meget godt skorstenen hælder nogle grader.