Solvarme – Centralvarme rørføring i fyrrum

Så var det blevet sommer – tid til at tage den gamle isolering af og tage rørene i nærmere øjesyn.

Gammel rørføring i fyrrum
Gammel rørføring i fyrrum

Ja det er jo simpelt. Det varme vand fra fyret igennem pumpen og over til huset – lige med et T-stykke op til ekspansionstanken

Returen direkte tilbage igen – igen med et T så der skabes lidt cirkulation igennem ekspansionstanken som frostsikring.

Men det var så her jeg skulle have foldet diagrammet ind. Det brugte jeg mange timer på at planlægge. Problemet var at der ikke er meget plads og rørene til huset ligger midt i det hele ved bagvæggen.

Løsningen blev at lave det meste ved bagvæggen i plan med de eksisterende rør og så lade beholderen stå midt på gulvet. Problemet i det var at jeg så skulle lave rørføringen først og så flytte beholderen ind til sidst. Ville have været nemmere hvis der var plads til at lave rørføringen ud fra beholderen.

Ny rørføring i fyrrum
Ny rørføring i fyrrum

Ovenstående indeholder ~40 fittings, ~6meter sort 1″, ~3meter 3/4″  og ~2meter 1/2″ – Dertil 15mm kobberør til somvarmekredsen. Det var en stor udfordring da jeg aldrig før har skåret så meget som et gevind.

  • Forrest til højre er de 3 forbindelser til tanken, med union’er.
  • Bagerst til højre sidder den nye alpha2 pumpe og konstant-temperatursreguleringen
  • I venstre side har termovaren fået plads mellem frem og retur på fyret. Den røde klods i krydset er termostaten til at stare pumpen på termovaren.
  • Returen  fra ekspansionstanken flyttet til højre for at få den udenfor termovar’en sløjfe. Ellers ville den pumpe baglæns mod den.
  • Fremløb til ekspansion kan ikke ses – den er skåret over og flyttes til toppen af akku. tanken

Ny rørføring i fyrrum - med akkutank

Og heldigvis kom afstandene til at passe. Akku. tanken er klodset op på en rest klinker så nederste udløb kom til at passe med returen fra huset.  Der er mange udtag på tanken – på begge sider, men de var heldigvis mærket op.

Solvarme – Akkumuleringstank

Med til anlægget var en Denviro 500liters akkumuleringstank med 100mm skumisolering. Fordelen ved den løse isolering er at det så er nemmere at få tanken igennem døre og lign. Isoleringen trækkes så om tanken og lynes sammen. Let og elegant.

Min tank har en række studser modsat hinanden. Siden med de flest udtag (primær) vender ind mod bagvæggen.

  • Sensor: Følerlommerne sidder i samme højde på begge sider.  Til solvarmestyringen Termomat 5, bruges en i hver højde.  Jeg har sat dem i lommerne ud mod rummet, men også sat følerlommer i de 2 andre.
  • Heat Caarrier:  Der er 5 studser på den primære side. Den øverste forbindes til fremløbet fra fyret og til konstanttemperaturreguleringens ventil. Den nederste til retur fra huset og retur til fyret. Så ville jeg også have  mulighed for at tage forvarmet vand fra solvarmen retur til fyret. Det blev så den næstnederste Heat-Carrier. Overvejede også at tage den lige over øverste solvarme spiral (Coil  Input). Men det er i forvejen sparsomt med plads for at komme imellem til solvarmestyingen. De to midterste er så blændet af med en prop.
  • Coil Input/output – Forbindes til solvarmekredsen

Denviro Akkumuleringstank - side A
Denviro Akkumuleringstank - side A

Denviro Akkumuleringstank - side B
Denviro Akkumuleringstank - side B