Grundplan

Landinspketørtegningen har jeg tegnet ind i Acad – Både for sjov, men også for at have noget at tegne videre på i forbindelse med byggetilladelser, ansøgning om dispensationer (for fredningen ) osv.


Grundplan i Acad

Klik på tegningen for fuld opløsning.

Det er så de bygninger vi har tilbage. Den lille sorte er drivhuset